Become a PUBLISHED AUTHOR at just 1999/- INR!! Limited Period Offer
Become a PUBLISHED AUTHOR at just 1999/- INR!! Limited Period Offer

Ashok Rajput

Romance Others

2  

Ashok Rajput

Romance Others

बोलणे तुझ्याशी

बोलणे तुझ्याशी

1 min
238


कसं बोलायचं 

सांग सख्ये...

शरीरातलं पोटात 

येत नाही...

पोटातलं तोंडात

येत नाही....

तोंडातलं जिभेत

येत नाही....

जिभेतलं ओठांवर

येत नाही....

या सगळ्यांत तुझं

नाव घेतल्याशिवाय 

मला श्वास सोडता

येत नाही....

सांग सख्ये तुझ्याशी 

प्रेमाने बोलावं तर कसे?


Rate this content
Log in