Revolutionize India's governance. Click now to secure 'Factory Resets of Governance Rules'—A business plan for a healthy and robust democracy, with a potential to reduce taxes.
Revolutionize India's governance. Click now to secure 'Factory Resets of Governance Rules'—A business plan for a healthy and robust democracy, with a potential to reduce taxes.

Ashok Rajput

Others

3.5  

Ashok Rajput

Others

आठवणीतील कविता

आठवणीतील कविता

1 min
325


*"राधा-कृष्ण"* 

एक *'जोडी',* 

 *"जगातना"* 

त्याची *'गोडी'....||1||* 


 *"श्वास माझा"* 

तुझ्या *'अंगी',* 

 *'प्रितीत'* रे

 *राधा 'रंगी'....||2||* 


 *"गोकुळीचा"* 

मनी *'धारी',* 

राधा गोपी

तु *"मुरारी"....||3||* 


 *"वाजे कृष्णा"* 

मनी *'पावा',* 

सारेजण

करी *'धावा'....||4||* 


करूगंळी

 *"गिरीधरा",* 

मनी ठाव

 *"मनोहरा"....||5||* 


राधा आणि

 *"संत मिरा",* 

 *"मनोरथ"* 

पुर्ण *'करा'....||6||* 


 *"सावळा"* तू

 *"घनश्याम",* 

 *'राधा-कृष्ण'* 

एक *'धाम'.....||7||* 


 *'यशोदेचा'* 

 *"नंदलाला",* 

खात असे

दही *'काला'....||8||* 


 *"राधामनी"* 

 *साठवतो,* 

 *"आठवणी"* 

 *आठवतो....||9||* 


 *"भावभोळी"* 

माझी *'भक्ती',* 

 *"श्रद्धेची"* हो

असे *'शक्ती'*....||10||


Rate this content
Log in