Unlock solutions to your love life challenges, from choosing the right partner to navigating deception and loneliness, with the book "Lust Love & Liberation ". Click here to get your copy!
Unlock solutions to your love life challenges, from choosing the right partner to navigating deception and loneliness, with the book "Lust Love & Liberation ". Click here to get your copy!

Kunjlata Patil

Inspirational

3  

Kunjlata Patil

Inspirational

भीमराया

भीमराया

1 min
225


अवघे विश्व व्यापिलेस तू

बुद्धिवंत ज्ञानवंत तू

अर्पिलेस अवघे जीवन

अंतरीचा प्रकाश तू।

   जनमानसां चा आधार तू

    न्यायाचे प्रखर तेज तू

बुरसटलेल्या समाजधुरिणांवर

ओढीलास आसूड तू ।

     बुद्धाची असीम शांतता

      करुणेचा सागर तू

अन्यायाने पेटून उठलास

झालास मूकनायक तू।

      शिका संघटित व्हा

दिलीस शिकवण अवघ्या जना

     बुद्धीच्या तेजाने भारलेस

     सृष्टीला अन नभांगणा ।

आज पुन्हा तुझ्या विचारांनी

भारून जाऊदे मने

      ये पुन्हा परतुनी भीमराया

      समानतेची हाक दे।।


Rate this content
Log in

Similar marathi poem from Inspirational