Best summer trip for children is with a good book! Click & use coupon code SUMM100 for Rs.100 off on StoryMirror children books.
Best summer trip for children is with a good book! Click & use coupon code SUMM100 for Rs.100 off on StoryMirror children books.

Ajay Bagul

Others


4.0  

Ajay Bagul

Others


बाप

बाप

1 min 241 1 min 241

शब्द दोनच अक्षरी आहे बाप नावाचा

परिवार घडविणारा आहे सुंदर साचा

मुलांसाठी बाप असणारा त्यांच्या आईसाठी पती असतो

कुटुंबाच्या रथासाठी तोच गती असतो


बाप झाल्याच्या आनंदात त्याला 

जबाबदारीचा विसर पडतो

मुलगा असो वा मुलगी तो काटकसर करतो

संसार सुखाचा करण्यासाठी रात्रंदिवस झटतो


मुलं मोठी झाल्यावर त्यांच्या संसाराची स्वप्न थाटतो 

परिवार आणि संसारासाठी तो कधीच थकत नाही 

दुःख कितीही असले तरी अश्रू ओकत नाही

मुलगा अन् पतीची भूमिका पार पाडून तो बाप बनतो 

म्हणून पित्याचा रोल त्याला आपोआप जमतो


बाप से बेटा म्हणीप्रमाणे बेटा हुशार बनतो तेव्हा 

मुलाच्या प्रगतीसाठी तो सहज नमतो 

केवळ बाप होऊन जगणं त्याला जमत नाही

मुलीच्या कल्याण्याशिवाय त्याचं मन रमत नाही


मुलं मोठी झाल्यावर तो सारं आठवतो 

पोटच्या गोळ्याला ही आनंदान सासरी पाठवतो 

भीतीच्या प्रसंगी अंगी थरकाप होतो अन् पहिला शब्द 

तोंडआत बापच येतो 


परिवार सुखी आणि आनंदी करण्यासाठी त्याचं एक 

बाहेर अन् एक घरात पाय असतो तरीसुद्धा बाप शब्दा आधी माय असतो 

काहीही झालं तरी बाप तो बापच असतो

कुटुंबाच्या प्रगतीचे तोच खरे माप असतो


Rate this content
Log in