Unlock solutions to your love life challenges, from choosing the right partner to navigating deception and loneliness, with the book "Lust Love & Liberation ". Click here to get your copy!
Unlock solutions to your love life challenges, from choosing the right partner to navigating deception and loneliness, with the book "Lust Love & Liberation ". Click here to get your copy!

Karuna Gurav

Others

3  

Karuna Gurav

Others

बालमनाचा प्रश्न

बालमनाचा प्रश्न

1 min
6.3K


  निळ्या निळ्या आभाळी

  काळे काळे ढग कसे ?

  उनाड वारे वाहणारा

  झाले आता मंद कसे ?

 आभाळवर टँकर नाही

 पाणी तेथे साचे कसे ?

 गगनामध्ये शाॅवर नाही

 पाऊस खाली येते कसे?

 टपटप खाली पडताना

 थेंब हा का भीत नसे ?

 झरझर वाहता धरतीवर

 पाणी कोठे लपून बसे ?

या मेघाच्या अवताराने

 सृष्टी का ती हिरवी दिसे ?

 तहानलेला पाणी पिताच

 मन का त्याचे तृप्त हसे?

 इवल्या इवल्या हातांनी

चला साठवू अमृत हे

बालपणीची मजा भारी

मनी असे का प्रश्न वसे?

 

 


Rate this content
Log in