Exclusive FREE session on RIG VEDA for you, Register now!
Exclusive FREE session on RIG VEDA for you, Register now!

Shyla Shree C

Others


0  

Shyla Shree C

Others


ಮೌನತೆಯ ಮುಸುಕು

ಮೌನತೆಯ ಮುಸುಕು

1 min 8 1 min 8

ಕೋಗಿಲೆಯ ಕುಹೂ ನಾದವು

ಮನದಾಳಕೆ ಇಳಿದರು

ಚಲಿಸದೆ ನಾ ಜಡವಾಗಿ ನಿಂತಿದ್ದೆ!


ಮೌನತೆಯ ಮುಸುಕಿನೊಳು 

ಮೌನ ರಾಗವ ಹಾಡಿ

ನನ್ನಲ್ಲೇ ನಾ ಮುದುಡಿ ಕುಳಿತಿದ್ದೆ!


Rate this content
Log in