Click here to enter the darkness of a criminal mind. Use Coupon Code "GMSM100" & get Rs.100 OFF
Click here to enter the darkness of a criminal mind. Use Coupon Code "GMSM100" & get Rs.100 OFF

Gireesh pm Giree

Others


1  

Gireesh pm Giree

Others


ಏ ಕೋರೋನ

ಏ ಕೋರೋನ

1 min 12 1 min 12

ಹುಟ್ಟಿದ ದೇಶ ಚೀನಾ

ಇನ್ನು ಯಾವಾಗ ಹೋಗುತ್ತಿ ನೀನ

ದಯಮಾಡಿ ಹೋಗು ಇನ್ನ

ಯಾಕೆ ತೊಂದರೆ ಕೊಡುವೆ ಕೋರೋನ


ತಿಂದಿ ನೀ ಸಾವಿರ ಜನರ

ನೀಡುತಿರುವೆ ಸಾವಿನ ಉತ್ತರ

ನಿನ್ನಿಂದ ಜನರೇ ತತ್ತರ 

ನೀ ಇರುವಷ್ಟು ದಿನ ಆತುರRate this content
Log in