Exclusive FREE session on RIG VEDA for you, Register now!
Exclusive FREE session on RIG VEDA for you, Register now!

Gireesh pm Giree

Others


1  

Gireesh pm Giree

Others


ಏ ಕೋರೋನ

ಏ ಕೋರೋನ

1 min 7 1 min 7

ಹುಟ್ಟಿದ ದೇಶ ಚೀನಾ

ಇನ್ನು ಯಾವಾಗ ಹೋಗುತ್ತಿ ನೀನ

ದಯಮಾಡಿ ಹೋಗು ಇನ್ನ

ಯಾಕೆ ತೊಂದರೆ ಕೊಡುವೆ ಕೋರೋನ


ತಿಂದಿ ನೀ ಸಾವಿರ ಜನರ

ನೀಡುತಿರುವೆ ಸಾವಿನ ಉತ್ತರ

ನಿನ್ನಿಂದ ಜನರೇ ತತ್ತರ 

ನೀ ಇರುವಷ್ಟು ದಿನ ಆತುರRate this content
Log in