Become a PUBLISHED AUTHOR at just 1999/- INR!! Limited Period Offer
Become a PUBLISHED AUTHOR at just 1999/- INR!! Limited Period Offer

Goswami Bharat

Others

4  

Goswami Bharat

Others

યોધ્ધા

યોધ્ધા

1 min
23.2K


દરદને મારનારો યોધ્ધા છું,

મરદને તારનારો યોધ્ધા છું.


રાખું છું વાણીમાં સરસ્વતી,

મીઠાશ પાળનારો યોધ્ધા છું


પુજાઉં છું દુુનિયાના લોકમાં,

જાન બચાવનારો યોધ્ધા છું.


દેશપ્રેમની સેવા વહેતી રાખી,

જીવન આપનારો યોધ્ધા છુંં.


લડત ચાલુ છે વિષાણુ સામેે,

કદી ના હારનારો યોધ્ધા છું.


Rate this content
Log in