Hurry up! before its gone. Grab the BESTSELLERS now.
Hurry up! before its gone. Grab the BESTSELLERS now.

Suresh Virani

Others


3  

Suresh Virani

Others


તને શું ખબર

તને શું ખબર

1 min 13.2K 1 min 13.2K

તને શું ખબર શું કરે છે દુપટ્ટો

તને શોધવામાં નડે છે દુપટ્ટો


પવનમાં જુઓ ફરફરે છે દુપટ્ટો

મને હાય હેલ્લો કરે છે દુપટ્ટો


જુઓ રૂપનગરીમાં સોપો પડ્યો છે

બુકાની બનીને ફરે છે દુપટ્ટો


રૂપાળા આ ચહેરાને તડકાનું મંજર

સૂરજ ચાંદ વચ્ચે રહે છે દુપટ્ટો


Rate this content
Log in