Revolutionize India's governance. Click now to secure 'Factory Resets of Governance Rules'—A business plan for a healthy and robust democracy, with a potential to reduce taxes.
Revolutionize India's governance. Click now to secure 'Factory Resets of Governance Rules'—A business plan for a healthy and robust democracy, with a potential to reduce taxes.

Chetna Ganatra

Children Stories Inspirational

4  

Chetna Ganatra

Children Stories Inspirational

સમય

સમય

1 min
116


સરકતો રહ્યો છું હાથમાંથી, 

વહેતો રહ્યો છું વેધકતાથી, 


વેડફી દેશો તો વહી જઈશ, 

સદુપયોગ કરશો તો ફળીશ. 


કર્મનું ફળ દરેકને પ્રાપ્ત થાય છે,  

મારા આગમનની રાહ જોવાય છે.


હું સારો તો સર્વત્ર સારું જ સારું.

જો નબળો તો કોઈ ન તમારું. 


ચેતવું છું, મારો યોગ્ય રીતે ઉપયોગ કરો.

સદાય સાથે જ છું, હું સમય તમારો. 


Rate this content
Log in