Hurry up! before its gone. Grab the BESTSELLERS now.
Hurry up! before its gone. Grab the BESTSELLERS now.

HEMAL RUPAREL

Others Romance


3  

HEMAL RUPAREL

Others Romance


પ્રેમ થાય છે

પ્રેમ થાય છે

1 min 311 1 min 311

મારી “લાગણીઓનો” એને “વહેમ” થાય છે,

એને કેમ સમજાવવુ કે, આ “પ્રેમ" થાય છે.


મીઠી યાદોની મહેકમાં આસુઓની “સપ્રેમ” થાય છે,

પરંતુ એ નથી જાણતી કે, આ “પ્રેમ" થાય છે.


એમની “મિત્રતા”ના હુંફની મારા પર “રહેમ” થાય છે

એને સમજણ નથી એ લાગણીની કે, આ “પ્રેમ" થાય છે.


પ્રેમની વેદનાઓની ચરમસીમાઓનો અંત થાય છે,

એ ને કઈ રીતે સમજાવું કે આ પ્રેમ થયા છે.


“શુ કહુ એમને કે, શુ થાય છે,

મને તો બસ "પ્રેમ" થાય છે.


Rate this content
Log in