Unlock solutions to your love life challenges, from choosing the right partner to navigating deception and loneliness, with the book "Lust Love & Liberation ". Click here to get your copy!
Unlock solutions to your love life challenges, from choosing the right partner to navigating deception and loneliness, with the book "Lust Love & Liberation ". Click here to get your copy!

Jitendra Kapadiya

Others

4.0  

Jitendra Kapadiya

Others

પિતા

પિતા

1 min
230


પુત્રના જન્મ પર ખુશીની લાગણીઓને મીઠાઈઓથી વહેંચે એ છે પિતા.


આંગળી પકડીને ચાલતા શીખવાડે એ છે પિતા.

ઘોડો બનીને ખુશ કરવા પુત્રનો ભાર સહે એ છે પિતા.


પોતે ફાટેલા ગંજી પહેરી નવો શર્ટ પહેરાવે એ છે પિતા.

ક્યારે પણ પોતાની લાગણીઓને બોલીને વ્યક્ત ના કરી શકે એ છે પિતા.


મહેનત અને ઈમાનદારી શીખવાડે એ છે પિતા.

તડકે ઊભા રહી પરિવારને છત નીચે રાખે એ છે પિતા.


પોતાની જરૂરિયાતોને મારીને પુત્રની ઈચ્છાઓ 

પૂરી કરે એ છે પિતા.

પોતાનું વર્તમાન પણ પુત્રના ભવિષ્ય માટે 

આપી દે એ છે પિતા.


પુત્રની સફળતામાં શાબાશી અને નિષ્ફળતામાં હિંમત આપે એ છે પિતા.

પુત્રના જન્મ પછી પોતાના માટે જીવવાનું છોડી દે ને એ છે પિતા.


Rate this content
Log in