Become a PUBLISHED AUTHOR at just 1999/- INR!! Limited Period Offer
Become a PUBLISHED AUTHOR at just 1999/- INR!! Limited Period Offer

Vipul Borisa

Others

3  

Vipul Borisa

Others

મનાઈ છે

મનાઈ છે

1 min
84


અહી જાહેરમાં રોવાની મનાઈ છે,

યાદ નહી કરો તો ચાલશે,પરંતુ

અહી ભૂલી જવાની મનાઈ છે.


પ્રભુને આત્મામાં રાખો તો ચાલશે,

કોઈ ઈચ્છા રાખી પ્રાર્થના કરવાની મનાઈ છે.


Rate this content
Log in