Exclusive FREE session on RIG VEDA for you, Register now!
Exclusive FREE session on RIG VEDA for you, Register now!

Vinod Solanki

Others


5.0  

Vinod Solanki

Others


કોરોનાને તાળી

કોરોનાને તાળી

1 min 219 1 min 219

વરસ્યોછે હેત ખુબ આજે મુશળધાર,

લોકો ના જાય આજ દોડી-દોડી.

ચાલો વગાડીએ તાળી તાળી....


ઘરમાંજ રહીએ, બહાર ના જઈએ,

દેશ બચાવીએ સાથે મળી.

ચાલો વગાડીએ તાળી તાળી..


ડોક્ટર્સ ને દુનિયા આજ લડે છે રોગથી,

હાલો હરાવીએ કોરને દેશથી.

ચાલો વગાડીએ તાળી તાળી..


મારી વિનંતી છે, આપને આ દિલથી,

રક્ષકો વધાવીએ આજ સાથે મળી.

ચાલો વગાડીએ તાળી તાળી.


Rate this content
Log in