Revolutionize India's governance. Click now to secure 'Factory Resets of Governance Rules'—A business plan for a healthy and robust democracy, with a potential to reduce taxes.
Revolutionize India's governance. Click now to secure 'Factory Resets of Governance Rules'—A business plan for a healthy and robust democracy, with a potential to reduce taxes.

Vinod Solanki

Others

5.0  

Vinod Solanki

Others

કોરોનાને તાળી

કોરોનાને તાળી

1 min
241


વરસ્યોછે હેત ખુબ આજે મુશળધાર,

લોકો ના જાય આજ દોડી-દોડી.

ચાલો વગાડીએ તાળી તાળી....


ઘરમાંજ રહીએ, બહાર ના જઈએ,

દેશ બચાવીએ સાથે મળી.

ચાલો વગાડીએ તાળી તાળી..


ડોક્ટર્સ ને દુનિયા આજ લડે છે રોગથી,

હાલો હરાવીએ કોરને દેશથી.

ચાલો વગાડીએ તાળી તાળી..


મારી વિનંતી છે, આપને આ દિલથી,

રક્ષકો વધાવીએ આજ સાથે મળી.

ચાલો વગાડીએ તાળી તાળી.


Rate this content
Log in