Independence Day Book Fair - 75% flat discount all physical books and all E-books for free! Use coupon code "FREE75". Click here
Independence Day Book Fair - 75% flat discount all physical books and all E-books for free! Use coupon code "FREE75". Click here

Gaurav Shah

Others Romance


4  

Gaurav Shah

Others Romance


કારણ શું છે

કારણ શું છે

1 min 12.8K 1 min 12.8K

ચોમાસામાં પલળી શકાતું નથી કારણ શું છે ?

સૂર્યની માફક ઊગી શકાતું નથી કારણ શું છે ?


આંખથી નદી વહી શકે એટલી વેદના છે,

એક આંસુ નીકળી શકતું નથી કારણ શું છે ?


શ્વાસ તો એની મેળે ચાલ્યા કરે છે સતત,

જીવન હવે જીવી શકાતું નથી કારણ શું છે ?


મને જોઈને તે ખુદ પણ રડી પડ્યા અનરાધાર,

ખબર મારી પૂછવા અવાતું નથી કારણ શું છે ?


આજીવન હેરાન કર્યો છે મને સ્વજનોએ,

મરણપ્રસંગે હાજરી આપવાનું કારણ શું છે ?


તારી અસરમાં સાવ એકલા પડી ગયા અમે,

તારી ગલીમાં વળી શકાતું નથી કારણ શું છે ?


પામવું જો હોય તો જતું કરવું પણ પડે,

તારો સ્પર્શ પામી શકતો નથી હું કારણ શું છે ?


દિવાને પછી પ્રગટાવજે પવન મુજબ,

વધતા જતા આ અંધકારનું ખાસ કારણ શું છે ?


રાખી શકુ ફૂલ જેવી કોમળતા તારા માટે,

ફૂલ જેમ હવે ખીલી શકાતું નથી કારણ શું છે ?


પીડા દર્દ આંસુ બધું જ મારા નસીબમાં છે,

મૃત્યુની જેમ નક્કી થવાતું નથી કારણ શું છે ?


ઘણી વાર વ્હેમના લીધે જીવી જવાયું છે,

ખાલી જગા હવે પુરી શકાતું નથી કારણ શું છે ?


સામેથી મૃત્યુને આવકાર આપ્યો આમ,

કબરમાંથી રડવાનો અવાજ આવવાનું કારણ શું છે ?


તારી જ માંગણી છું સદાય માંગી લે હવે,

દ્વાર સુધી હવે આવી શકાતું નથી કારણ શું છે ?


હમણાં કશું યાદ રહેતું નથી એવું કેમ છે,

રડવું તો આવે છે, હસી શકાતું નથી કારણ શું છે ?


મૃત્યુને પણ માફી માંગવી પડશે 'એકાંત'

જીવન દરમિયાન તને રોજ મારવાનું કારણ શું છે ?


Rate this content
Log in