Unlock solutions to your love life challenges, from choosing the right partner to navigating deception and loneliness, with the book "Lust Love & Liberation ". Click here to get your copy!
Unlock solutions to your love life challenges, from choosing the right partner to navigating deception and loneliness, with the book "Lust Love & Liberation ". Click here to get your copy!

Chetan Gondalia

Thriller

3.3  

Chetan Gondalia

Thriller

દશેરા

દશેરા

1 min
406


સત્ય હું, અસત્ય હું,  

પૂજ્ય હું, પરિત્યજ્ય હું,

નાદ હું, ઉન્માદ હું,

હું જ ભય 'ને અવસાદ હું,

હું જ પ્રકાશ હું જ અંધારું ઘોર.


વેરાન હું, 'ને હું જ વસવાટ

કલેશ હું, કલંક હું,  

શૂન્ય હું, અનંત હું 

પાતાળ-રસાતાળ હું,  

અફાટ વ્યોમ હું,

હું હળાહળ, રસ-સોમ હું,


હું સંયમ, હું કામ,

હું રાવણ, હું જ રામ,

હું જ સળગવું પોતાને,

હું જ નાચું, હારી-ફીટીને 

મારી જ વિજયગાથા વાંચું,

મારા તીરથી ખુદને જ ભસ્મ કરું,


પછી એ જ રાખથી 

ઘડવૈયો બની ખુદ ને રચું,  

તો દેવ શું, દાનવ શું, શું પાપ- પુણ્ય ..

કોનો વિજય, હાર કોની ?!

જયઘોષ મારો, તિરસ્કાર મારો,


હું અહં, હું વિનીત,

હું જ સીતા 'ને મારીચ ...

મોક્ષ હું, હું જ આત્મા પર પડેલા પહેરાં,

ખુદ માં ખુદ નું ચયન જ છે દશેરા !


Rate this content
Log in

Similar gujarati poem from Thriller