Unlock solutions to your love life challenges, from choosing the right partner to navigating deception and loneliness, with the book "Lust Love & Liberation ". Click here to get your copy!
Unlock solutions to your love life challenges, from choosing the right partner to navigating deception and loneliness, with the book "Lust Love & Liberation ". Click here to get your copy!

Shilpa Sheth

Others

4  

Shilpa Sheth

Others

આભાસ છે

આભાસ છે

1 min
241


મન મૂકીને હું જીવું છું એ કેવળ આભાસ છે,

મારું ધાર્યું થાય સાચું એ ખોટો આભાસ છે,


મરજી ઈશ્વરની જ ચાલે સત્ય કેવળ એ જ છે,

સાચના કર્મો કરો તો દુઃખ પીડા આભાસ છે,


એ જ લણશો જે છે વાવ્યું તો પછી પસ્તાવો કાં ?

સમજણ સાચી વાપરો ને પ્રારબ્ધ આભાસ છે,


આજે કરશું, કાલે કરશું, કરશું ટાણાં પર હવે,

સમયને બાંધી શકો ના, સ્થિરતા આભાસ છે,


માનતા ધાગા ને પૂજન કરતાં સૌ કોઈ "શિલ્પ"નું,

પાક દિલનું માન્ય થાતું ને બાકી આભાસ છે.


Rate this content
Log in