Quotes New

Audio

Forum

Read

Contests


Write

Sign in
Wohoo!,
Dear user,Dhanesh Jukar

  Literary Colonel

नवे वर्ष

Others

नव्या वर्षावरील रचना

1    1 0

चला.. हे ही वर्ष सरले

Others

सरत्या विषयाबद्दलच्या भावना व्यक्त करणारी रचना

1    169 16

हिशोब मांडता मांडता

Others

घरपणचं घरांचं हरवलं

1    274 11

म्हातारा

Inspirational

म्हाताऱ्याने म्हातारीसाठी लिहिलेली रचना

1    60 3

दुसरी भवानी तलवार

Others

शिवबा आला की देईन तलवार

1    187 49

देवा थोडं थांब

Others

अंतिम क्षणासाठी देवाला केलेली याचना

1    102 5

एक झगडा एक खटला

Others

खुला हा व्यवहार, मनाचा मनाशी

1    346 39

एक झगडा एक खटला

Fantasy Others

न्यायदान झाले, मनाचे मनाशी

1    82 4