Unlock solutions to your love life challenges, from choosing the right partner to navigating deception and loneliness, with the book "Lust Love & Liberation ". Click here to get your copy!
Unlock solutions to your love life challenges, from choosing the right partner to navigating deception and loneliness, with the book "Lust Love & Liberation ". Click here to get your copy!

Abhilash Myadam

Classics

4  

Abhilash Myadam

Classics

కలిసేలా చేసిన కరోనా

కలిసేలా చేసిన కరోనా

1 min
27


కనిపించని కరోనా అది


యాస లేని మహమ్మారి అది


యాది మరిచి చైనానే


యాలడవడింది మన గుమ్మమ్ముందే


యాది మరిచి బయటికోతే


మతితప్పిన మహమ్మారి పట్టుకుంటే


అస్తికల జాడ కూడా దొరకనట్టు 


 బూడిద కూడా కనిపించనట్టు


కనుమరుగై పోతావు 


కనిపించని కరోనా అది


కనిపించని అనుభూతుల్ని


కలయికతో వచ్చే సంతోషాన్ని


కలవరపెట్టే మాధుర్యాన్ని


కమ్మని వంటింటి వంటకాన్ని 


కలిసేలా చేసింది కరోనా.


కనిపించని కరోనా అది


Rate this content
Log in