KANNAN NATRAJAN

Others


1  

KANNAN NATRAJAN

Others


பணமுடிப்பு

பணமுடிப்பு

1 min 561 1 min 561

பத்துவரி கவிதை அனுப்ப

பத்துவினாடி போதுமே!

பத்து அலமாரி தட்டு

பத்திரமாக பல தினுசு

பரிசுப்பொருட்களுடன்

பல நூல்கள் அலங்காரமாக

பலவாறு இருந்தாலும்

பாழும் வயிறுக்காக

பணமுடிப்பு பரிசாக

அளிப்பார் வேண்டி

ஒருவரிகவிதைபோட்டிக்காக

நக்கீரர்காலத்து தருமி

இணையதளத்தில்

தேடிக்காத்திருக்கிறார்!!


Rate this content
Originality
Flow
Language
Cover Design