KANNAN NATRAJAN

Others


2  

KANNAN NATRAJAN

Others


நூற்றுக்கு நூறு

நூற்றுக்கு நூறு

1 min 654 1 min 654

சிவப்பு ரோஜாக்கள்

அனைத்தும் உனக்காக

பூத்திருந்தன என்று

குளிரூட்டிய அறைக்குள்

நுழைந்த நான்

திரையுலக கண்ணாடி மாளிகையில்

உன்னுடன் கனவில்

நடனமாடிய நினைவில்

பறிக்க நினைத்த

சிவப்பு ரோஜாக்கள்

வெல்வெட்மாயை ரோஜாக்கள்

காதலின்வலிபோல

சிவப்புரோஜாதந்த வலியும்

அதிகம்தான் என்றாலும்

நிஜத்தை உணர்த்திய பதின்மவயது

காதல் அவசரங்கள் புரிந்த

உண்மைகளின் வெளிச்சத்தில்

உனது எட்டாம்வகுப்புமதிப்பெண்ணும்

எனது பத்தாம் வகுப்பு மதிப்பெண்ணும்

நூற்றுக்கு நூறு!!


Rate this content
Originality
Flow
Language
Cover Design