Audio

Forum

Read

Contests

Language


Write

Sign in
Wohoo!,
Dear user,
ଜୀବନ ଗୀତା- ୩୭
ଜୀବନ ଗୀତା- ୩୭
★★★★★

© Geeta Sarangi

Others

1 Minutes   6.7K    3


Content Ranking

ଜୀବନ ଗୀତା
 
ଜୀବନ ମାଟିରେ
ଜୀବ ଓ ପରମ ଓଲଟ ବୃକ୍ଷର
ଦୁଇଟି ପକ୍ଷୀ
ଜଣେ ଅଟେ ଭୋଗୀ ଆଉଜଣେ ଯୋଗୀ
ଅଟଇ ସାକ୍ଷୀ ॥୦॥
 
ଡହଳବିକଳ ଖାଇବାକୁ ଫଳ
ହେଉଥାଏ ସିନା ଜୀବ
ମଉନେ ଧିଆନେ ବସିଥାଏ ନିତି
ଓଲଟ ବୃକ୍ଷେ ପରମ
ଲୋଭକରି ଜୀବ ବିପଦକୁ ସଦା
ଆଣଇ ଡାକି ॥୧॥
 
ଯାବତ ଜୀବନ ଜଳିଜଳି ଜୀବ
ପାଏନାହିଁ ସୁଖଶାନ୍ତି
ପରମ ଆନନ୍ଦେ ହସିହସି କାଟେ
ପରମ ତ ଦିନରାତି
ଜୀବର କପାଳେ ବିହି ସବୁ ଦୋଷ
ଦେଇଛି ଲେଖି ॥୨॥

ଜୀବନ ଗୀତା

Rate the content


Originality
Flow
Language
Cover design

Comments

Post


Some text some message..