Audio

Forum

Read

Contests

Language


Write

Sign in
Wohoo!,
Dear user,
ଜୀବନ ଗୀତା-୧୩୯
ଜୀବନ ଗୀତା-୧୩୯
★★★★★

© Geeta Sarangi

Others

1 Minutes   13.6K    5


Content Ranking

ଜୀବନ ଗୀତା-୧୩୯ 

ଜୀବନର ଯେତେସବୁ
            ଅସହାୟପଣ
ଜାଳୁଥାଏ ଅନ୍ତରକୁ
            ସେ ତ ଅନୁକ୍ଷଣ ॥୦॥

ଅସହାୟତା ବଣନିଆଁ ପରି
            ବଢିବଢି ଯାଉଥାଏ
ସଦାସର୍ବଦା ଜାଳୁଥାଏ ହେଲେ
            କେହିବି ଟେର୍ ନପାଏ
କେବେ କୋହ ହୋଇ
କେବେ ଲୁହ ହୋଇ
            ରୁନ୍ଧିଦିଏ ହୃଦୟକୁ
            ଭରେ ଆଖିକୋଣ ॥୧॥

ମଧୁମାଳତୀ ଫୁଟି ମଉଳଇ
            ମନ ମରିମରି ଯାଏ
କହିପାରେନା କି ସହିପାରେନା
            ଏଣେ କୁଳ ଭାସିଯାଏ
କେବେ ମୋହ ରୋକେ
କେବେ ମାୟା ରୋକେ
            ବୁଝିବି ବୁଝେନା ତା'ର
            ଅପାରଗପଣ ॥୨॥

ଜୀବନ ଗୀତା

Rate the content


Originality
Flow
Language
Cover design

Comments

Post


Some text some message..