Audio

Forum

Read

Contests

Language


Write

Sign in
Wohoo!,
Dear user,
ମାୟାର ସଂସାର
ମାୟାର ସଂସାର
★★★★★

© Pramila Sahoo

Others

1 Minutes   6.8K    4


Content Ranking

ଜନ୍ମିତ ହେଲା ପରେ ସଭିଏଁ
ଆନନ୍ଦରେ ବିଭୋର ଭାରି
ଜୀବନ ଗଲାବେଳେ
ଲୁହର ବନ୍ୟା ସମ୍ଭାଳି ପାରନ୍ତି ନାହିଁ
ଜୀବନ ତ ଦୁଇ ଦିନର ଖେଳ
କେବେ ସୁଖତ ଆଉ କେବେ ଦୁଃଖ
ମିଛ ମାୟାର ଜଗତ
ଆସିଛୁ ଏକା ଯିବୁ ତୁ ଏକା
କେହି ନୁହେଁ କାହାର
ଜୀବନରେ ଯଦି କରିଥିବୁ
ଭଲ କାମଟି ସାଥୀରେ ଯିବ ତେହେରି
ଅନ୍ୟମାନଙ୍କୁ କେବେ ନ ଦିଅ ଦୁଃଖ
ସଭିଙ୍କ ଓଠରେ ହସ ଭରି ଦିଅ........

ପ୍ରମିଳା ସାହୁ

ମାୟାର ସଂସାର

Rate the content


Originality
Flow
Language
Cover design

Comments

Post


Some text some message..