Audio

Forum

Read

Contests

Language


Write

Sign in
Wohoo!,
Dear user,
ଜୀବନ ଗୀତା-୧୭୭
ଜୀବନ ଗୀତା-୧୭୭
★★★★★

© Geeta Sarangi

Others

1 Minutes   6.5K    5


Content Ranking

ଜୀବନେ ଜୁଆର ଭଟ୍ଟା
ସଦାବେଳେ ଲାଗି ରହିଛି
ଉଠିବାରେ ପଡିବାରେ
ଜୀବନର ଆନନ୍ଦ ଅଛି ॥୦॥
 
ତରଙ୍ଗ ବିହୀନ ସାଗର କି କେବେ
ଦିଶନ୍ତା ଏତେ ସୁନ୍ଦର
ବିଷାଦ ନଥିଲେ ଆନନ୍ଦ ମଜା
ବୁଝନ୍ତା ନାହିଁ ଅନ୍ତର
ଜୀବନର ଯୁଦ୍ଧ ଜିତି
ମନ ସିନା ଖୁସି ହେଉଛି ॥୧॥
 
ପିପାସା ନଥିଲେ ପାଣିର ମୂଲ କି
ବୁଝନ୍ତା କେବେ ମଣିଷ
ଭୋକରେ ନଥିଲେ ଅମୃତ ମଣୋହି
ଲାଗେ ସତେ ଅବା ବିଷ
ସୁଖ ଦୁଃଖ ହସ କାନ୍ଦ
ଜୀବନକୁ ଘେରି ରହିଛି ॥୨॥

ଜୀବନ ଓଡିଆ

Rate the content


Originality
Flow
Language
Cover design

Comments

Post


Some text some message..