Audio

Forum

Read

Contests

Language


Write

Sign in
Wohoo!,
Dear user,
ଜୀବନ ଗୀତା-୨୪୮
ଜୀବନ ଗୀତା-୨୪୮
★★★★★

© Geeta Sarangi

Others

1 Minutes   6.5K    4


Content Ranking

 

ଜୀବନ ଦୁର୍ଲ୍ଲଭ
ପୂତ ଅନୁପମ
ନିରର୍ଥକ ଯାଏ
ନାହିଁ ତାର କର୍ମ ॥୦॥

ଦଇବ ଦଉଡି
ମଣିଷ ଗାଈ
କହିକେବେ ବସି
ଯାଏ ସେ ନାହିଁ
କର୍ମ ବଳେ କରେ
ସବୁ ସେ ସମ୍ଭବ ॥୧॥

ପ୍ରତିବନ୍ଧକ ତ
ଜୀବନେ ଅଛି
ଶ୍ରମବଳେ ଲକ୍ଷ୍ୟ
ପାଇ ହେଉଛି
କର୍ମ ପାଇଁ ତାର
ମାନବ ଜନମ ॥୨॥

ଜୀବନ ଉପରେ ଆଧାରିତ ସଙ୍ଗୀତ

Rate the content


Originality
Flow
Language
Cover design

Comments

Post


Some text some message..