Audio

Forum

Read

Contests

Language


Write

Sign in
Wohoo!,
Dear user,
ଜୀବନ ଗୀତା- ୪୯
ଜୀବନ ଗୀତା- ୪୯
★★★★★

© Geeta Sarangi

Others

1 Minutes   6.4K    7


Content Ranking

ଜୀବନ ଗୀତା
 
ଜୀବନରେ ଆଜିଯାଏ
ହସ ମୁଁ ବାଣ୍ଟିଛି ସଭିଙ୍କୁ ହେଲେ
ତମ ପାଇଁ ଅଛି ଲୁହ
ଦୋଷ ଦେଇ ମତେ ବେଦରଦୀ ବୋଲି
କେମିତିବା ତମେ କୁହ ॥୦॥
 
ଦୁନିଆରେ ଲୁହ ଚାପି
ହସିବାକୁ ହୁଏ ନିତି
ତମପାଖେ ଅଭିନୟ
କରିବି କୁହ କେମିତି
ତମେ ମୋର ଆପଣାର
ଭଲକି ଲାଗିବ ତମକୁ ସତେ
ଦେଖି ମୋର ମିଛମୁହଁ ॥୧॥
 
ଜୀବନର ପଥେପଥେ
ଚାଲୁଅଛି ହାତଧରି
ଝୁଣ୍ଟି ପଡିଲେକି କେବେ
ଦେଇଛି ମୁଁ ହାତଛାଡି
ଉଠାଣିରେ ଗଡାଣିରେ
ଚାଲୁଛି ଚାଲିବି ତମରି ସାଥେ
ଏକଥା ମୋ ମିଛ ନୁହଁ ॥୨॥

ଜୀବନ ଗୀତା

Rate the content


Originality
Flow
Language
Cover design

Comments

Post


Some text some message..