Quotes New

Audio

Forum

Read

Contests


Write

Sign in
Wohoo!,
Dear user,
ଜୀବନ ଗୀତା- ୧୦୩
ଜୀବନ ଗୀତା- ୧୦୩
★★★★★

© Geeta Sarangi

Others

1 Minutes   13.0K    3


Content Ranking

ଜୀବନ ଗୀତା- ୧୦୩

ଜୀବନ କେବେ ମଣି ମାଣିକର
ପିନ୍ଧାଇ ଦିଏ ମୁକୁଟ
କେବେପୁଣି ସେ ଶୂଳୀରେ ଚଢାଇ
ଦେଖୁଥାଏ ଖାଲି ନାଟ ॥୦॥

ପ୍ରେମ ପ୍ରଣୟର ପିଆସୀ ପ୍ରାଣରେ
ଭରିଦିଏ ହଳାହଳ
ଜୀବନର ଗୂଢତତ୍ତ୍ୱ କିଏ ଜାଣେ
ଭୋଗେ ଖାଲି ଫଳାଫଳ
କେତେବେଳେ ସିଏ ଭଲ ବନ୍ଧୁଟିଏ
ପୁଣି କେବେ ସେ ଅବଧାନ ସାଜି
ପିଠିରେ ବସାଏ ଛାଟ ॥୧॥


ପାଟମଠା ଦେଇ ସଜକରେ କେବେ
କରିଦିଏ ପୁଣି ନଗ୍ନ
ହୃଦୟ ସାଥିରେ ହୃଦୟ ମିଶାଇ
କରିଦିଏ ପୁଣି ଭଗ୍ନ
ଅନ୍ଧକାର ଘରେ କେବେ ବନ୍ଦୀକରେ
ପୁଣି କେବେ ସେ ଆଲୋକ ହାତରେ
ଦେଖାଇ ଦିଏ ତ ବାଟ ॥୨॥

ଜୀବନ ଗୀତା

Rate the content


Originality
Flow
Language
Cover design

Comments

Post

Some text some message..