Quotes New

Audio

Forum

Read

Contests


Write

Sign in
Wohoo!,
Dear user,
ଜୀବନ ଗୀତା- ୨୪
ଜୀବନ ଗୀତା- ୨୪
★★★★★

© Geeta Sarangi

Others

1 Minutes   6.5K    1


Content Ranking

ଜୀବନ ଗୀତା- ୨୪
 
ଜୀବନରେ ଜୀବନ
ଏ କେଉଁ ସୁଖର ଡାକ
          ଶୁଣିଲି ମୁଁ ଜୀବନଟାଯାକ
ଛାତିତଳେ ନୀରବରେ
          ଚାପିଦେଇ ଯେତେସବୁ ଶୋକ ॥୦॥
 
ଦୀର୍ଘଶ୍ୱାସର କୁଣ୍ଡଳୀ ତଳୁ
          ଉଙ୍କିମାରେ କିବା ଭାଗ୍ୟରବି
ଅସହାୟ ମନ ମୋର ପୁଣି
          ସୁଖ ସପନରେ ଯାଏ ଡୁବି
ଏ କେଉଁ ଭାଗ୍ୟର ଡାକ
          ଭକତିରେ ନମିଳଇ ଭିକ ॥୧॥
 
ଅନୁଭୂତିର ଉଦାସ ଖିଅ
          ନୟନରେ ଭରେ ଲୁହ ଯେତେ
ପ୍ରତିରୋଧ କରିବାର ଶକ୍ତି
          ପାଇଯାଏ ମନରେ ମୁଁ ସେତେ
ଏ କେଉଁ ଶକ୍ତିର ଡାକ
          ରଖିବାକୁ ହୁଏ ସଦା ଟେକ ॥୨॥

ଜୀବନ ଗୀତା

Rate the content


Originality
Flow
Language
Cover design

Comments

Post

Some text some message..