Audio

Forum

Read

Contests

Language


Write

Sign in
Wohoo!,
Dear user,
ଜୀବନ ଗୀତା-୧୮
ଜୀବନ ଗୀତା-୧୮
★★★★★

© Geeta Sarangi

Others

1 Minutes   6.5K    5


Content Ranking

 
 
 
ମୋ ଜୀବନରେ ତୁ ମୋ ମରଣରେ ତୁ
ତତେ ଛାଡି କୁଆଡେ ଯିବି ମୁଁ
ମତେ ଛାଡି କୁଆଡେ ଯିବୁ ତୁ ॥୦॥
 
ତୋବିନା ଜୀବନ ପାଲଟି ଯାଏ
ଶୁଖିଲା ନଈର ଘାଟ
ତତେ ପାଇଗଲେ ଜୀବନ ହସେ
ସତେ ପାରିଜାତ ହାଟ
ମୋ ଚେତନାରେ ତୁ
ମୋ ଭାବନାରେ ତୁ
ସତ କହ ପାଉଛୁ ଭଲ ତୁ
ତତେ ଖାଲି ପାଉଛି ଭଲ ମୁଁ ॥୧॥
 
ତୋବିନା ଅସହ୍ୟ ମଳୟ ବାଆ
ମଧୁମାଳତୀର ବାସ
ତତେ ପାଇଗଲେ ଜୀବନ ଲାଗେ
କାର୍ତିକ ପୂନେଇଁ ରାସ
ମୋ ନିଶ୍ୱାସରେ ତୁ
ମୋ ବିଶ୍ୱାସରେ ତୁ
ସତ କହ ମୋ ଦେହ ଛୁଇଁ ତୁ
ସାତ ଜନମ ପାଇଁ ସାଥୀ ତୁ ॥୨॥

#lyric#based on life#odia

Rate the content


Originality
Flow
Language
Cover design

Comments

Post


Some text some message..