Quotes New

Audio

Forum

Read

Contests


Write

Sign in
Wohoo!,
Dear user,
ଜୀବନ ଗୀତା-୨୪୧
ଜୀବନ ଗୀତା-୨୪୧
★★★★★

© Geeta Sarangi

Others

1 Minutes   6.7K    5


Content Ranking

 
 
ଜୀବନ କେବେ ଅଛିଣ୍ଡା ଅଙ୍କର
ଫର୍ଦଫର୍ଦ ରଫ୍ଖାତା
କେବେପୁଣି ସେ ଯତନରେ ଲେଖା
ସୁନ୍ଦର ଗୋଟେ କବିତା ॥୦॥
 
ଜୀବନ ନିଜର ପୃଷ୍ଠା ଚିରି କେତେ
ଡଙ୍ଗାକରି ସେ ଭସାଏ
କେଉଁ ପୃଷ୍ଠା ପୁଣି ଅତି ଆଦରରେ
ସାଇତିକି ରଖିଥାଏ
ପାଲଟେ କେବେ ଦଙ୍ଗାର ଅନଳ
କେବେ ସଞ୍ଜ ସଳିତା ॥୧॥
 
ଜୀବନ କେତେ ଦଙ୍ଗାର ଦାଗକୁ
ଦେହରୁ ଲିଭାଇ ଦିଏ
କେବେପୁଣି ସେ ଦଙ୍ଗାର କ୍ଷତକୁ
ନିଜେଇ ଉଖାରୁଥାଏ
ଜୀବନ କେବେ ଭୁଲିଯାଏ ନାହିଁ
ମାଟି ମାଆର ଅସ୍ମିତା ॥୨॥

ଜୀବନ ଉପରେ ଆଧାରିତ ସଙ୍ଗୀତ

Rate the content


Originality
Flow
Language
Cover design

Comments

Post

Some text some message..