Audio

Forum

Read

Contests

Language


Write

Sign in
Wohoo!,
Dear user,
ଜୀବନ ଗୀତା -୨୧୨
ଜୀବନ ଗୀତା -୨୧୨
★★★★★

© Geeta Sarangi

Others

1 Minutes   13.1K    2


Content Ranking

ଜୀବନ ଗୀତା -୨୧୨

ଗୀତା ଷଡ଼ଙ୍ଗୀ

ଛାତିତଳେ ଦୁକୁଦୁକୁ ଦୀପ ଆଲୋକ
ଜଳୁଥାଏ ଥରିଥରି ଜୀବନଯାକ ॥୦॥

ଆଞ୍ଜୁଳାଏ ସୁଖ, ମୁଠାଏ ମମତା
               ଲୋଡା ଏଇ ଜୀବନରେ,
ଚିରୁଡାଏ ହସ, ଚେନାଏ ଦୁଃଖରେ
               ଲୁହ ଭରେ ନୟନରେ,
ସୁଖରେ ଦୁଃଖରେ ଝରଝର ଝରେ
               ଆଖିତଳେ ଘର କରି ଥାଏ ଲୋତକ ॥୧॥

ମଣିଷପଣିଆଁ ନୁହେଁ ଦି'ଦିନିଆ
               ବ୍ରତ ସେ ତ ଜୀବନର, 
ଛାତିତଳ କ୍ଷତ ପାଇଲେ ଆଘାତ
               ବହିଯାଏ ରକ୍ତଝର,
ଅନ୍ୟର ହୃଦୟ କରଇ ଯେ ଜୟ
               ସେହି ସିନା ଦୁନିଆରେ ଅସଲ ଲୋକ ॥୨॥

*****

ଜୀବନ ଗୀତା -୨୧୨

Rate the content


Originality
Flow
Language
Cover design

Comments

Post


Some text some message..