Audio

Forum

Read

Contests

Language


Write

Sign in
Wohoo!,
Dear user,
ଜୀବନସାଥି
ଜୀବନସାଥି
★★★★★

© Pramila Sahoo

Others

1 Minutes   6.9K    0


Content Ranking

ଜୀବନରେ ଆସିଥାଏ କେତେ ପରିବର୍ତ୍ତନ
ସବୁ ସହି ଆଗକୁ ଯିବାକୁ ହୁଏ
ଜୀବନସାଥି ଥିଲେ ସାଥିରେ
କଣ୍ଟା ଲାଗେ ଫୁଲର ପାହାଚ
ଦୁଃଖର ମୁହୂର୍ତ୍ତରେ ଲାଗେ ଆନନ୍ଦ
ତୁମର ସେହି ହସ ଭରା ମୁହଁ
ଦେଖି ଦେଲେ ମିଳିଯାଏ
ଜୀବନର ମୂଲ୍ୟବାନ ଜିନିଷ
ଗୋଟିଏ ଜନ୍ମ ପାଇଁ ନୁହେଁ ସାଥି
ସାତଜନ୍ମ ପାଇଁ ଆମର ସମ୍ପର୍କଟି
କେବେ ଛାଡିବିନି ହାତ ତୁମରି
ଜୀବନର ଶେଷ ନିଃଶ୍ୱାସ ଥିବାଯାଏଁ ତୁମରି.....
ପ୍ରମିଳା ସାହୁ

ଜୀବନସାଥି

Rate the content


Originality
Flow
Language
Cover design

Comments

Post


Some text some message..