Audio

Forum

Read

Contests

Language


Write

Sign in
Wohoo!,
Dear user,
ଜୀବନ ଗୀତା-୧୮୬
ଜୀବନ ଗୀତା-୧୮୬
★★★★★

© Geeta Sarangi

Others

1 Minutes   7.0K    7


Content Ranking

ଜୀବନର କଞ୍ଚାମାଟିରେ
ବୀଜଟିଏ ପୋତିଦେଲେ
ଉପଯୁକ୍ତ ପରିବେଶରେ
ଦୁଇପତ୍ର ସିଏ ମେଲେ ॥୦॥

ସ୍ନେହ ମମତାର ମିଠାପାଣି
ନିତିଦିନ ଢାଳୁଥିଲେ
ଛୋଟ ଚାରାଟିରୁ ଧୀରେଧୀରେ
ନିତି ବଢିବଢି ଚାଲେ
ସବୁଜ ପତରର ଆଶା
ମୃଦୁ ପବନରେ ଝୁଲେ ॥୧॥

କେତେ ଫୁଲଫଳ ଭରିଯାଏ
ଗଛକୁ ନୁଆଁଇ ଦିଏ
ଗୁଣିଜନ ଯିଏ ନଇଁପଡେ
ଶାସ୍ତ୍ରର ବଚନ ଇଏ
ମୂର୍ଖ ହେବେନାହିଁ ସମାନ
କେବେହେଲେ ତାର ତୁଲେ ॥୨॥

 

ଜୀବନ ଓଡିଆ

Rate the content


Originality
Flow
Language
Cover design

Comments

Post


Some text some message..