Audio

Forum

Read

Contests

Language


Write

Sign in
Wohoo!,
Dear user,
ଜୀବନ ଗୀତା-୧୫୧
ଜୀବନ ଗୀତା-୧୫୧
★★★★★

© Geeta Sarangi

Others

1 Minutes   13.3K    3


Content Ranking

ଜୀବନ ଗୀତା-୧୫୧

ଗୀତା ଷଡ଼ଙ୍ଗୀ

ଜୀବନ-ସଞ୍ଜରେ ପୃଥିବୀ-ମଞ୍ଚରେ
ଦେଖାହେଲା ତା'ର ସାଥେ (ଶ୍ୟାମଳୀ ଦାସ),
ପଚାରିଲି ମୁହିଁ, ମତେ ଭୁଲିଯାଇ
ପାଇଲ ଗୋ ସୁଖ କେତେ ॥୦॥

ଛଳନାର ହସ ଓଠରେ ଫୁଟାଇ
କହିଲା ସେ ଭଲ ଅଛି,
ତା କଥାରେ ଖାଲି ଏତିକି କହିଲି
ବେଦନାର ଗାର ଆଖିରେ ତୁମର
ତଥାପି ଦେଖିପାରୁଛି,
ସିଏ କିଛି ନୁହେଁ, ବୟସର ଦାଗ
ବୋଲି କହିଲା ସେ ମତେ ॥୧॥

ଦରଦୀ ମୋ ହୃଦ ତରଳିଯାଉଛି
ଆଜି ବି ତାହାରି ପାଇଁ,
ଭୁଲିପାରିନାହିଁ କେବେ ତାକୁ ମୁହିଁ
ଜାଣିଲା ପରେ ବି ମୋ ପାଇଁ ତା ହୃଦେ
ଦରଦ ଟିକିଏ ନାହିଁ,
ତଥାପି ସେ ମୋର ପ୍ରଥମ ପ୍ରେୟସୀ
କେମିତି ଭୁଲିବି ସତେ ॥୨॥

*****

ଜୀବନ ଗୀତା

Rate the content


Originality
Flow
Language
Cover design

Comments

Post


Some text some message..