Audio

Forum

Read

Contests

Language


Write

Sign in
Wohoo!,
Dear user,
ପ୍ରତୀକ୍ଷା
ପ୍ରତୀକ୍ଷା
★★★★★

© SUPRAJIT SAHU

Others

1 Minutes   7.1K    6


Content Ranking

ପଢି କି ପାରୁନ ଏଇ ମୋ ଖୋଲା ହୃଦୟ ?

ଏତେ କାହିଁ କର ଭୟ !

ମନୋଭାବନାକୁ ଅଧର ଧାରରେ ପ୍ରିୟ !

ଶବ୍ଦର ରୂପ ଦିଅ ।

ମେଣ୍ଟି ଯାଉ ଆଜି ସାଗର ତୃଷ୍ଣା

ମନ ଉପବନେ ସୁମନ ବାସ୍ନା

ଏସନ ବେଳାରେ ଦିଅ ଚହଟାଇ ଦିଅ ।।

 ତୁମ ଦର୍ଶନରେ ମନ ମୟୂରୀଟା ନାଚେ,

ପୀରତି ମୁକୁତା ବିଂଛେ,

ବକ୍ଷ-ବିହାୟସ ଅମୀୟ ବାରି ସିଞ୍ଚେ,

ଜୀବନ ବିହଙ୍ଗ ଭିଜିବା ଉପାୟ ପାଞ୍ଚେ।

ସାରାରାତି ଜଳେ ଉଜାଗର ଜାଳି

ଶେଫାଳି ପରାଏ ସକାଳୁ ଝାଉଁଳି

ତୁମ ପ୍ରତୀକ୍ଷାରେ ଅଳ୍ପ ଅଳ୍ପ ବଞ୍ଚେ......।

ସୁପ୍ରଜିତ୍ କୁମାର ସାହୁ

ଶିକ୍ଷକ, ପୋଲସରା,ଗଂଜାମ

ହୃଦୟ ଅମୀୟ ବିହାୟସ

Rate the content


Originality
Flow
Language
Cover design

Comments

Post


Some text some message..