Quotes New

Audio

Forum

Read

Contests


Write

Sign in
Wohoo!,
Dear user,
ચાલ રમીએ...ફરીએ બચપન...
ચાલ રમીએ...ફરીએ બચપન...
★★★★★

© Jagat Patel

Others

1 Minutes   13.8K    3


Content Ranking

ચાલ રમીએ
ફરીએ બચપન
યાદ કરીએ.

ગીલ્લીને દંડો
હુતુ..તુ..ની રમત
પંચક સાથે.

ભમરડોને
યાદ છે એ ગિલોલ!
અને સતોલ્લી!

છુપા છુપીને
ઓલ્યુ ચોખંડ પણ
સાથે લખોટી.

કાંઈ યાદ છે?
આંબલી ને પીપળી
એ ડોક દાંડી.

છાપોની બાજી
એ આઇશ માઇશ
પાછી એ હોકી

આરાપાટા ને
વરસાદી કબડ્ડી
પકડ દાવ.

ક્યાં ગયું એ?
આજ સૌ શોધેતો છે
એ બચપન..

જીવુ હું ફરી
તારી કલ્પનાઓનું
એ બચપન.

ગીલ્લી દંડો રમત બચપન

Rate the content


Originality
Flow
Language
Cover design

Comments

Post

Some text some message..