Exclusive FREE session on RIG VEDA for you, Register now!
Exclusive FREE session on RIG VEDA for you, Register now!

Snigdha Mishra

Others Abstract Inspirational


4.6  

Snigdha Mishra

Others Abstract Inspirational


ମୁଁ ନାରୀଟିଏ

ମୁଁ ନାରୀଟିଏ

1 min 13K 1 min 13K

  ମୁଁ ନାରୀଟିଏ

*********

ମୁଁ କ’ଣ ଏକା ସ୍ୱପ୍ନର ନାୟିକା

ସ୍ୱପ୍ନରେ ସ୍ୱପ୍ନରେ ରହେ

ବାସ୍ତବରେ ମୁଁ କି ଅସ୍ତିତ୍ୱଶୂନ୍ୟା 

ଶୂନ୍ୟରେ ପୂର୍ଣ୍ଣତା ପାଏ ।

 

ମୁଁ ନୁହେଁ କି କା’ର ଜୀବନ ଆଧାର

ନୁହେଁ ବି ପ୍ରୀତିର ଗୀତି

ଜଳିବା କି ଏକା ଭାଗ୍ୟ ମୋହର

ମରୁବକ୍ଷ ମୋ ନିୟତି ।

 

ସମର୍ପଣ କି ମୋ ବଂଚିବାର ରାହା

ନିଃଶ୍ୱାସ ନୁହେଁ ସ୍ୱାଧୀନ

ଇଚ୍ଛାତକ ଯେତେ ସାଉଁଟିବା ପାଇଁ

ମନ ତଳେ ନାହିଁ ସ୍ଥାନ ।

 

ମୁଁ ପରା ଦୁହିତା,ଭାରିଜା,ପ୍ରେମିକା

ମୁଁ ହିଁ ଜନନୀ ଭଗିନୀ

ତଥାପି ତ ମୋର ପରିଚୟ ନାହିଁ

ତୀରହଜା ମୁଁ ତରଣୀ ।

 

ଦେବୀର ଆସନେ ଅଧିଷ୍ଠିତ ମୁହିଁ

ପୂଜିତ ସମାଜ ଆଗେ

ହେଲେ ମୋର ସତ୍ତା ଏଇ ସମାଜରେ

ଧୂଳିକଣା ସମ ଲାଗେ ।

  

ଚାଲିବା ପାଇଁକି ପୁଷ୍ପିତ ଗାଲିଚା

ମୁଁ ତ କେବେ ମାଗେନାହିଁ

ନାରୀଟିଏ ମୁହିଁ ବଂଚିବାକୁ ଚାହେଁ

ସ୍ୱଂ ସଂପୂର୍ଣ୍ଣା ହୋଇ । 

 

ସ୍ନିଗ୍ଧା ମିଶ୍ର


Rate this content
Log in