Unlock solutions to your love life challenges, from choosing the right partner to navigating deception and loneliness, with the book "Lust Love & Liberation ". Click here to get your copy!
Unlock solutions to your love life challenges, from choosing the right partner to navigating deception and loneliness, with the book "Lust Love & Liberation ". Click here to get your copy!

Kalpana Mishra

Others

3.7  

Kalpana Mishra

Others

ବନ୍ଦୀ ଭାବନା

ବନ୍ଦୀ ଭାବନା

1 min
21


ଆପଣାର ଲୋକ କୁ

ଦୂରେଇ

କେମିତି କେଜାଣି

ଭାବନାଗୁଡ଼ାକ ଶିକୁଳିରେ ବନ୍ଦୀ

ନା ଡେଣାଝାଡି

ସୁଦୂର ଆକାଶକୁ

ଛୁଇଁବାର ଆଶା,

ନା ବନ୍ଦୀ ଜୀବନରୁ

ମୁକୁଳିବାର ଇଚ୍ଛା ॥


ଏଠି ରାତି ପାହିଲେ

କଥା ବଦଳେ

ଜହ୍ନ ତାରା ତୋଳିବାର

ସପନଟା ଭାଙ୍ଗି

ଖଣ୍ଡବିଖଣ୍ଡ

ତଥାପି

ଆପଣାର ଭାବି

କରେ ଆଉ ଗୋଟେ

ରାତିର ଅପେକ୍ଷା ॥


ପରକୁ ଆପଣାର

କରି ନେବାର

କେଇପଦ କଥା

ଖୋଜି ଖୋଜି ଆଣ୍ଠିଏ

ମନରେ ଗୁମରୁ ଥିବା

ଅଜଣା ସେ

ଚତୁରତାର ପରିଭାଷା ॥


Rate this content
Log in