Become a PUBLISHED AUTHOR at just 1999/- INR!! Limited Period Offer
Become a PUBLISHED AUTHOR at just 1999/- INR!! Limited Period Offer

Kalpana Mishra

Others

3  

Kalpana Mishra

Others

ଆଖିର ଭାବନା

ଆଖିର ଭାବନା

1 min
32


ଏଇଆଖି

ଅହମିକାରେ

କୁହୁଳି କୁହୁଳି

କା' ମନ ତଳ ଛାପଟା

ପରଖି

ଆପଣାଡୋଳାରେ

ଦେଇଛି କି ସ୍ଥାନ ?

ମିଛକୁ ଆଦରି

ସତର ଡେରାଟା

ଅଜଣା ଭୟର ଇଙ୍ଗିତ

ଆଖି ପଲକରେ

ଲୁଚ଼କାଳି ଖେଳି

ମସଗୁଲ୍ କି ରାତି ଦିନ ? 

କାହା ଲକ୍ଷ୍ୟ ଅଲକ୍ଷ୍ୟ

ବେଦନାର ଦରଦ

ନାକେ ସରି

ବୁକୁରେ ଚାପି

ନାହିଁ ନ ଥିବାର ସଂସାରଏଡି

ଜିଇଁଛି କି ଜୀବନ ?


Rate this content
Log in