Unlock solutions to your love life challenges, from choosing the right partner to navigating deception and loneliness, with the book "Lust Love & Liberation ". Click here to get your copy!
Unlock solutions to your love life challenges, from choosing the right partner to navigating deception and loneliness, with the book "Lust Love & Liberation ". Click here to get your copy!

Liza Senapati

Others

3  

Liza Senapati

Others

ଅନୁତାପ

ଅନୁତାପ

1 min
379


ଏଇ ଦେଖ ମୁଁ ଜଳୁଚି,

ମହମର ସଳିତା ପରି,

ଅନୁତାପର ନିଆଁରେ ,

ଆଜି ମୁଁ ପାଉଁଶ କେଇଟା ।

ଆଶାର ଆକାଶେ 

ନିରାଶାର ବାଦଲ ଖଣ୍ଡ ମୁଁ ।

ନିଜ ପାଇଁ ନିଜେ ଅଦରକାରୀ ମୁଁ, 

କାହାର ହେବି ଆଉ ଆପଣାର।

ଦୁନିଆ ଆଗରେ ଦୋଷୀ ମୁଁ,

ଅନୁତାପ ମୋର ଶାସ୍ତି।

ନିଜ ଲୁହ ନିଜ ମୁଁ ପିଉଚି,

ହାତ ନାହିଁ କାର ପୋଛିବାକୁ,

ଏ ସମ୍ପର୍କ ଗୁଡା ସବୁ ମିଛ ମୋ ପାଇଁ,

ଅଜଣା ଭୁଲର ଦଣ୍ଡ ଦେଇଚାଲିଛନ୍ତି।


Rate this content
Log in