Priya Satpute

Others

3.0  

Priya Satpute

Others

प्रियांश...६

प्रियांश...६

1 min
183


'पुरुष' हे पात्र खरतरं खूप वाईट पद्धतीने मार्केटिंग केलं गेलंय! वेगवेगळ्या पुस्तकांमध्ये ते अत्यंत विचित्र आणि वाईट पद्धतीने मांडलं गेलंय, त्यामुळेच या पुरुषाला ओळ्खताना आपण गफलत करतो.


लहानपणापासून यांच्या मनावर बिंबवलं जात, तू मुलगा आहेस! मुले रडत नाहीत! मुले स्ट्रॉंग असतात अन मुली नाजूक! तू हिरो आहेस! घरातील कामे मुलांनी नाही मुलींनी करायची असतात! एखादा मुलगा आईला मदत करतोय म्हटलं तर त्याला, बायकी आहेस का तू? असं बोलून हिणवल जातं! पहायचं झालं तर एका मातीच्या गोळ्याला सुंदर पुरुषात किंवा स्त्रिमध्ये घडवताना या भेदाभेदांमुळे ही एकमेकांस पूरक पात्रे, एकमेकांचे कट्टर प्रतिस्पर्धी होऊन जातात.


एका स्त्रिला जसं मन असतं अगदी तसंच मन पुरुषाला सुद्धा असतं, त्यालाही भावना असतात, त्यालाही दुःखत, खुपत, त्यालाही रडू येतं! तो काही दगड नसतो ना भावनाशून्य! तोही हाडामासाचा, मन, प्रेम, यातना, अश्रू असणारा पुरुष असतो! फरक असतो तो जडणघडणीचा, विचारांचा! बस्स, बाकी काय स्त्री असो वा पुरुष आपण सारे एका माळेचे मणी...


Rate this content
Log in