Shop now in Amazon Great Indian Festival. Click here.
Shop now in Amazon Great Indian Festival. Click here.
समाज मनुष्य...

समाज मनुष्य समाजप्रिय प्राणी आहे तो समाजात रहातो शिकतो आणि रमतोही समाजापासून दूर रहाणे त्याला आवडत नाही सौ मनीषा आवेकर

By Manisha Awekar
 74


More marathi quote from Manisha Awekar
0 Likes   0 Comments
0 Likes   0 Comments
0 Likes   0 Comments
0 Likes   0 Comments
0 Likes   0 Comments

Similar marathi quote from Abstract