Become a PUBLISHED AUTHOR at just 1999/- INR!! Limited Period Offer
Become a PUBLISHED AUTHOR at just 1999/- INR!! Limited Period Offer
साथीदार जीव...

साथीदार जीवनातला साथीदार मिळतेजुळते घेणारा हवा एकमेकांच्या आवडीनिवडी जपणारा हवा महत्वाचे म्हणजे स्वभावाने चांगला एकनिष्ठ प्रेमळ असला म्हणजे जीवनाची वाट रम्य होते सौ मनीषा आवेकर

By Manisha Awekar
 107


More marathi quote from Manisha Awekar
0 Likes   0 Comments
0 Likes   0 Comments
0 Likes   0 Comments
0 Likes   0 Comments
0 Likes   0 Comments

Similar marathi quote from Abstract