Become a PUBLISHED AUTHOR at just 1999/- INR!! Limited Period Offer
Become a PUBLISHED AUTHOR at just 1999/- INR!! Limited Period Offer
पुस्तकाची...

पुस्तकाची काही पानं मी कधीच नाही चाळली, वाचनाची शिस्त मी अनेकदा नाही पाळली । आज वाटत बरं केलं मी ती पानं गाळली , जितकी वाचली ती आजही नाही कळली ।।

By प्रतिक्षा कदम
 106


More marathi quote from प्रतिक्षा कदम
1 Likes   0 Comments
1 Likes   0 Comments
2 Likes   0 Comments
1 Likes   0 Comments
1 Likes   0 Comments

Similar marathi quote from Abstract