Become a PUBLISHED AUTHOR at just 1999/- INR!! Limited Period Offer
Become a PUBLISHED AUTHOR at just 1999/- INR!! Limited Period Offer
पृथ्वी...

पृथ्वी पृथ्वी म्हणजेच वसुंधरा हिरव्या वृक्षांनी , फळाफुलांनी नटलेली आहे डोंगर , सरोवरांनी सजलेली आहे तिचे सौंदर्य डोळ्यांत न मावणारे!! सौ मनीषा आवेकर

By Manisha Awekar
 129


More marathi quote from Manisha Awekar
0 Likes   0 Comments
0 Likes   0 Comments
0 Likes   0 Comments
0 Likes   0 Comments
0 Likes   0 Comments

Similar marathi quote from Abstract