Become a PUBLISHED AUTHOR at just 1999/- INR!! Limited Period Offer
Become a PUBLISHED AUTHOR at just 1999/- INR!! Limited Period Offer
परिचारिका प...

परिचारिका परिचारिका रुग्णांची सेवा तन मन धन अर्पूनि करती दिवस रात्रीची त्यांना नसे पर्वा मदर टेरेसांचा आदर्श ठेविती सौ मनीषा आवेकर

By Manisha Awekar
 86


More marathi quote from Manisha Awekar
0 Likes   0 Comments
0 Likes   0 Comments
0 Likes   0 Comments
0 Likes   0 Comments
0 Likes   0 Comments

Similar marathi quote from Abstract