Become a PUBLISHED AUTHOR at just 1999/- INR!! Limited Period Offer
Become a PUBLISHED AUTHOR at just 1999/- INR!! Limited Period Offer
मातृत्व ही...

मातृत्व ही एक सुंदर गोष्ट आहे मग ती स्वतःच्या मुलाची असो वा दुसऱ्याच्या मुलांची जशी यशोदा झाली माता कन्हैयाची

By Jyoti gosavi
 18


More marathi quote from Jyoti gosavi
1 Likes   0 Comments
1 Likes   0 Comments
2 Likes   0 Comments
14 Likes   0 Comments
27 Likes   0 Comments

Similar marathi quote from Abstract