Become a PUBLISHED AUTHOR at just 1999/- INR!! Limited Period Offer
Become a PUBLISHED AUTHOR at just 1999/- INR!! Limited Period Offer
कल्पना कधीक...

कल्पना कधीकधी संकटे अचानक उभी ठाकतात. आपल्याला त्याची काहीच कल्पना नसते. अशा वेळी जे अकल्पितपणे आपल्या मागे उभे रहातात तेच खरे आपले असतात सौ मनीषा आवेकर

By Manisha Awekar
 56


More marathi quote from Manisha Awekar
0 Likes   0 Comments
0 Likes   0 Comments
0 Likes   0 Comments
0 Likes   0 Comments
0 Likes   0 Comments

Similar marathi quote from Abstract