Win cash rewards worth Rs.45,000. Participate in "A Writing Contest with a TWIST".
Win cash rewards worth Rs.45,000. Participate in "A Writing Contest with a TWIST".
दुःख वेदना...

दुःख वेदना संकटे ह्या आयुष्यातील कधीही न टाळता येणा-या गोष्टी पण ह्याच माणसांची पारख करायला आणि जीवनाचा अर्थ कळायला मदत करतात सौ मनीषा आवेकर

By Manisha Awekar
 175


More marathi quote from Manisha Awekar
7 Likes   0 Comments
13 Likes   0 Comments
15 Likes   0 Comments
11 Likes   0 Comments
21 Likes   0 Comments

Similar marathi quote from Abstract